Những loại phần cứng nào tương thích với WowOrder?

Những loại phần cứng nào tương thích với WowOrder?

Hệ thống phần mềm hỗ trợ windows, android, ios,... với các trình duyệt phổ biến nhất hiện nay

Nếu không cài đặt mạng internet thì sao?

Các doanh nghiệp có thể sử dụng mạng nội bộ để tăng tính bảo mật cho dữ liệu nhưng chi phí sẽ nhiều hơn và hỗ trợ, nâng cấp tốn chi phí

Caught a mistake or want to contribute to the documentation? Edit this page on GitHub!

Platinum Sponsors

Storyblok Support Us