Quản lý danh sách kho nước ngoài

Tính năng Quản lý danh sách kho nước ngoài trên WowOrder

Lưu trữ danh sách thông tin của các kho hàng ở nước ngoài, hỗ trợ liên hệ thông tin về hàng khi cần thiết.

  • Tên kho
  • Quốc gia
  • Địa chỉ kho
  • Zipcode
  • Số điện thoại của kho
  • Salesman + Số điện thoại
  • Email

Image of quan-ly-kho_01

1. Thêm mới kho

Chỉ cần chọn “Thêm” và điền các thông tin cần thiết để thêm mới kho hàng.

Image of quan-ly-kho_02

2. Sao lưu danh sách kho hàng

Tính năng Xuất Excel giúp hỗ trợ sao lưu danh sách kho hàng thành file Excel đề phòng khi có sự cố mất dữ liệu.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn nhé? 0919.88.2756

Khách hàng tiêu biểu

TranhPro Thử ngay