Quản lý tiền gửi WowOrder

Mỗi khách hàng có mỗi cá tính mua sắm, WowOrder ra mắt tính năng quản lý tiền gửi để đáp ứng cá tính ấy của mọi khách hàng.

Tính năng Quản lý tiền gửi trên WowOrder

  • Quản lý dòng tiền ra vào của khách hàng.
  • Kiểm tra dư nợ của khách hàng.
  • Linh hoạt trừ tiền khi khách đặt hàng.
  • Đối ứng linh hoạt khi khách có yêu cầu.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn nhé? 0919.88.2756

Khách hàng tiêu biểu

TranhPro Thử ngay