Tính năng Báo cáo - Thống kê trên WowOrder

Thống kê chi tiết tình hình kinh doanh theo từng khoản thời gian tùy chọn:

  • Thống kê Tổng số lượng hàng order, doanh thu, lãi, tiền hàng đã mua.
  • Biểu đồ thống kê tổng món hàng trong 30 ngày trước.
  • Biểu đồ thống kê tổng món hàng trong 12 tháng trước.
  • Biểu đồ thống kê tổng doanh thu thực theo từng quốc gia.
  • Thống kê tình trạng các món hàng trong khoảng thời gian.
  • Thống kê hàng ship trong khoảng thời gian.
  • Thống kê về khách hàng trong khoảng thời gian - Tổng khách hàng.

1. Thống kê Tổng số lượng hàng order, doanh thu, lãi, tiền hàng đã mua

Image of thong_ke_01

2. Biểu đồ thống kê tổng món hàng trong 30 ngày trước

Image of thong_ke_02

3. Biểu đồ thống kê tổng món hàng trong 12 tháng trước

Image of thong_ke_03

4. Biểu đồ thống kê tổng doanh thu thực theo từng quốc gia

Image of thong_ke_04

5. Thống kê tình trạng các món hàng trong khoảng thời gian

Image of thong_ke_05

6. Thống kê hàng ship trong khoảng thời gian

Image of thong_ke_06

7. Thống kê về khách hàng trong khoảng thời gian - Tổng khách hàng

Image of thong_ke_07

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn nhé? 0919.88.2756

Khách hàng tiêu biểu

TranhPro Thử ngay