WowOrder Team

Chúng tôi có một đội ngũ rất tích cực và gắn bó, luôn nỗ lực để thúc đẩy WowOrder tiến lên.

Thành viên tiêu biểu

FullStack

Dev @WowOrder
Danang, VN

TQC

Design @WowOrder
Danang, VN

Paladin (Cây đèn thần)

Architect @WowOrder
Danang, VN

JackN

Dev @WowOrder
Danang, VN