WowOrder Team

Chúng tôi có một đội ngũ rất tích cực và gắn bó, luôn nỗ lực để thúc đẩy WowOrder tiến lên.
Chúng tôi có trụ sở chính tại 191 Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng, Việt Nam.

Thành viên tiêu biểu

Kevin Do

Dev @WowOrder
Danang, VN
Tiếng Việt日本語English

Vick Trinh

Design @WowOrder
Danang, VN
Tiếng Việt日本語English

Eric Ta

Architect @WowOrder
Danang, VN
Tiếng Việt日本語English

Jack N

Dev @WowOrder
Danang, VN
Tiếng Việt日本語English